Maja Paninčić Ferenci

Maja Paninčić Ferenci, sertifikovani feng shui praktičar i kristaloterapeut

Svojim radom i znanjem kroz metafizički rad na nekretnini pomažem i unapređujem živote ljudi.

Kroz dosadašnju praksu, uvidela sam potrebe i interesovanja ljudi i napisala priručnik „Orijentiši se ka sreći” i e-book „Feng shui simboli”.

Feng shui koji prezentujem uskladila sam sa dizajniranjem enterijera, pa klijenti dobijaju potpunu podršku prilikom uređenja – kako energetski, tako i estetski.