Dragana Bačanek

Dragana je savetnik za lični razvoj i predavač. Više od petnaest godina radi individulne sesije, drži predavanja, seminare i radionice na temu ličnog razvoja, prosperiteta i sreće.

U individualnom radu sa klijentima pomaže im da promene uverenja i osveste ono što ih blokira kako bi bili zadovoljniji i kreirali svoj život na najuzvišeniji i najbolji način.

Poznata je kao vrlo autentičan i inspirativan predavač koji dotiče kako um tako i srce i pokreće na promene, rast i razvoj. Dragana u onome što radi spaja zapadni naučni pristup i drevne duhovne tehnike usmerene ka razvoju svesti i ljudskog potencijala.